Den grønne verden

Del på facebook
Del på google
Del på twitter
Del på linkedin


At vores fremtid skal være grøn og bæredygtig, det er der ingen tvivl om, at det er den retning, vi alle bevæger os ind i, for vores klode og klima lider i disse år med et overdrevent menneskabt forbrug, der tærer på jordens dyrebare og delikate ressourcer. At hver generation så at sige låner kloden, mens de lever, det er måske noget, som vi har glemt over tid. Jorden skal altid videregives til de kommende generationer, som også skal have en reel mulighed for at leve et godt liv, mens de er her, det skylder vi dem. Vi må aldrig blive så ensidige og egoistiske, at vi kun tænker på os selv, det kan vi simpelthen ikke være bekendt overfor vores børn, børnebørne og alle dem, der kommer efter os. Så vi skal alle sammen til at iføre os e bæredygtige briller, når vi træffer beslutninger- de store såvel som de helt små, og det er en ny måde at se og handle på, det er helt evident!.